Tre gröna

Angelica – Ulrika – Maria – tre företagare i Skåne och Halland. Vi har alla tre gått Trädgårdsmästareutbildning på Hvilan Utbildning och delar ett stort intresse för trädgårdar som fungerar för deras invånare.