Oasis Activa

En liten trädgård som erbjuder lekfullhet, brukbarhet, lust och liv. Det är Oasen där återbruk speglas i materialvalet, och tanken om att det ska vara enkelt och hållbart finns med från planering till förverkligande. Vi vill tilltala den lilla människan såväl som den stora.
’Oasis activa’ ska vara den plats där man helst av allt vill spendera sin tid, både i vila och förströelse.

Tre gröna

Angelica – Ulrika – Maria – tre företagare i Skåne och Halland. Vi har alla tre gått Trädgårdsmästareutbildning på Hvilan Utbildning och delar ett stort intresse för trädgårdar som fungerar för deras invånare.

Sponsorer